Indkaldelse til ordinær generalforsamlingBestyrelsen i foreningen Klarerergaardens Bryg-Laug indkalder i henhold til vedtægternes §7 til ordinær generalforsamling, som afholdes

Onsdag den 29. november kl. 18.00 i Naverhulen, Sct. Annagade 21, Helsingør


I overensstemmelse med vedtægternes §8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Foreningen byder på gule ærter, øl og en snaps.

Du bedes venligst meddele om du kommer via mail til bryglauget@youmail.dk
eller telefon 40375362 seneste fredag den 24. november

Vi glæder os til at se dig.

HUSK

også at den 7. december har vi øl smagning ved Tikøb Bryghus samt julefrokost i Smedenes Hus – invitation kommer.

Med venlig hilsen

Benedikte Kiær
Formand

 


JULEFROKOST
Vi inviterer til julefrokost med efterfølgende ølsmagning:

Torsdag den 7. december kl. 18.00
i Smedenes Hus, Strandgade 46.Aftenen starter med julefrokost fra Baagøe, en Wiibroe øl samt snaps.

Efter frokosten vil Erik Jensen fra Tikøb Bryghus fortælle om det bæredygtige Micro bryggeri – der i den lille idylsliske landsby producerer 75.000 liter øl om året.
Vi skal naturligvis også smage nogle af bryggeriets produkter.


Pris kr. 150.- Tilmelding senest mandag den 4. december
– på mailen bryglauget@youmail.dkMed venlig hilsen

Klarergaardens Bryg-Laug
Per og Peter